•         คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือ หรือ ราชาแห่งสมุนไพร ( King of Herb) นับว่าเป็นสมุนไพรชั้นสูงของจีนมาตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบันที่ปรากฏผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรองรับเรื่องสรรพคุณของเห็ดหลินจือ มากกว่า 200 รายการทั่วโลก  โดยพบว่าในเห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายประมาณ 200 ชนิด จึงมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย ตลอดจนบรรเทาอาการต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น เสริมการรักษาให้กับผู้ป่วยมะเร็ง , มีส่วนช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดและการฉายแสง , ปรับสมดุลให้ความดันโลหิต , เสริมการรักษาในผู้ป่วยเบาหวาน ไปจนกระทั่งชะลอความแก่ อีกทั้งการตรวจสอบทางด้านพิษวิทยายังพบว่าเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด

  • ( คลิ้กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ )

  • เห็ดหลินจือประกอบด้วยสารที่มีคุณสมบัติกว่า 200 ชนิด

   จำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ

   1. โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide)

   2. ไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoid)

   3. เยอร์มาเนียม (Germanium)

  • โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide)

   1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย กระตุ้นการทำงานและเสริมสร้างเม็ดเลือดขาว ช่วยต่อต้านอาการภูมิแพ้ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้เพียงพอในการต่อต้านโรคติดเชื้อต่างๆ ในผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด

   2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างการผลิตเม็ดเลือดขาว ช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ และลดผลข้างเคียงของการทาเคมีบำบัดและการฉายแสงในผู้ป่วยมะเร็ง

   3. บำรุงตับ ปกป้องตับจากสารพิษ ช่วยบรรเทาอาการตับอักเสบจากสารเคมี เชื้อโรค และแอลกอฮอล์ ช่วยขับพิษออกจากร่างกาย

   4. ชะลอการก่อตัวของเกร็ดเลือดและละลายลิ่มเลือด - บรรเทาอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบ บรรเทาอาการของหลอดเลือดในสมองตีบ ลดความดันโลหิต

   5. มีกรดกาโนเดอแรนส์ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้อินซูลิน - บรรเทาอาการเบาหวาน

  • ไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoid)

   เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ มีรสขม ส่วนใหญ่อยู่ที่ดอกและก้านของเห็ดหลินจือ สารไตรเทอร์พีนอยด์ เป็นกลุ่มของสารประกอบกันประมาณ 100 ชนิด มีกรดกาโนเดอริค ซึ่งเป็นตัวยับยั้งการการปฏิกิริยาภูมิแพ้ชนิดหนึ่ง ช่วยลดความดันโลหิต และช่วยลดไขมันในเลือด นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับ และต้านสารพิษที่มีต่อตับ

  • เยอร์มาเนียม (Germanium)

   พบมากในโสม กระเทียม และเห็ดหลินจือ เป็นตัวส่งเสริมขบวนการทำงานของร่างกาย ช่วยกาจัดสารพิษ ลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยมะเร็ง กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงรับออกซิเจนได้มากขึ้นอย่างน้อย 1.5 เท่า ทำให้เลือดและเซลล์มีออกซิเจนมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยหลายแห่งพบว่าเซลล์มะเร็งมักไม่ชอบเจริญเติบโตในที่ที่มีออกซิเจน สารเยอร์มาเนียมจึงนับเป็นตัวต่อต้านมะเร็งที่ดี

Information

ปิดหน้าต่าง