• บทสรุป

 • แม้มะเร็งจะเป็นโรคร้ายแรง และรักษาได้ยาก แต่ก็มีมะเร็งหลายชนิด ที่ถ้าหากรีบให้การรักษาแต่เริ่มแรก และใช้วีธีการที่ถูกต้องแล้ว ก็สามารถทำให้หายขาดได้  และก็มีมะเร็งมากกว่าครึ่ง ที่สามารถป้องกันได้

          แนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีหลักการเช่นเดียวกับการเจ็บป่วยทั่วไป คือการสร้างพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นต้นทุนของสุขภาพดีไว้ก่อน เมื่อทราบว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้ว ก็ต้องเตรียมจิตใจให้พร้อม มีกำลังใจ รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที เพื่อวางแผนการรักษา และวางแผนการดำเนินชีวิตใหม่

          การรักษาโรคมะเร็ง หรือการกำจัดมะเร็งให้หมดไปจากโลก ไม่อาจใช้วิธีเดียวจัดการได้  การแก้ปัญหาเป็นงานใหญ่ระดับประเทศ และระดับประชาคมโลก  ต้องอาศัยจิตสำนึกทางสังคม ในการลดและงดสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

          ควรสร้างมาตรการและกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยแก่สุขภาพและชีวิตของประชาชน โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ประชาชนควรได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากสวัสดิการของรัฐ และได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทุกคนควรมีความรับผิดชอบตนเองและสังคม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง และสร้างปัญหาต่างๆ  เพราะถึงแม้มะเร็งจะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่ก็ทำให้สูญเสียชีวิต สูญเสียทางเศรษฐกิจ และเป็นภาระแก่ผู้อื่นและสังคม    

          สิ่งสุดท้ายที่จะกล่าวเป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ ก็คือการรักษาโรคด้วยวิธีการใดๆ รวมถึงการใช้เห็ดหลินจือนั้น ใช่จะประสบผลสำเร็จทุกรายก็หาไม่ การที่ผู้ป่วยจะหายขาดจากโรคได้นั้น ขึ้นกับสาเหตุ ความรุนแรง ระยะเวลาที่ป่วย พื้นฐาน และเทคนิคในการรักษา  แต่ถ้าจะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งแล้ว เห็ดหลินจือก็ถือเป็นสมุนไพรแนวหน้าตัวหนึ่ง ที่ใช้ได้กับมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ โดยไม่มีอันตราย และไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโดยวิธีการอื่น

          ผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้สารสกัดเห็ดหลินจือ ร่วมกับผงสปอร์ของเห็ดหลินจือแดงที่มีคุณภาพ มักเห็นผลอันดับแรก คือเจริญอาหารและมีกำลังวังชาขึ้น ภายใน 1-7 วัน

          ถ้าใช้เตรียมความสมบูรณ์ก่อนผ่าตัด 2 สัปดาห์ โดยหยุดก่อนผ่าตัด 1-2 วัน และหลังจากผ่าตัดแล้ว 7 วัน ก็ให้ต่อไปอีกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ จะช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากยาสลบ ทำให้แผลผ่าตัดหายเร็ว มีแผลเป็นน้อย

          ถ้าใช้ร่วมกับการใช้รังสีและยาเคมีบำบัด โดยเริ่มให้ก่อนการรักษา 2-4 สัปดาห์ ไปจนถึงหลังการรักษาอีกอย่างน้อย 12 สัปดาห์  จะช่วยเสริมการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีขึ้น ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากตัวมะเร็ง และจากการรักษา เช่น อาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผมร่วง เม็ดเลือดขาวต่ำ โลหิตจาง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และยังช่วยบรรเทาอาการปวด และลดการอักเสบ

          สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็ง แต่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง หรือผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง รวมทั้งผู้ที่มีร่างกายเป็นปกติ ก็สามารถใช้เห็ดหลินจือ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันมะเร็งได้อีกด้วย


back

Information

ปิดหน้าต่าง