• เห็ดหลินจือในไทย

 •         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตพระราชฐาน ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ทำการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ เพื่อเป็นโครงการวิจัยนำร่อง เมื่อปี พ..2531

          เริ่มจากนำเมล็ดข้าวฟ่างมาเลี้ยงขยายเชื้อใยเห็ด หรือส่าเห็ด แล้วนำไปเลี้ยงต่อในอาหารผสม ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เมื่อครบกำหนด 60-90 วัน ก็ได้ดอกเห็ดที่สมบูรณ์ มีคุณภาพดี

          จากนั้น นำดอกเห็ดไปฝานเป็นแผ่น อบแห้ง สำหรับต้มดื่มเป็นชา หรือต้มเป็นยาหม้อ ต่อมาก็ทำเป็นเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง ทำเป็นสารสกัดบรรจุแคปซูล และทำเป็นยาอมผสมเห็ดหลินจือ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อบำรุงร่างกาย แต่กิตติศัพท์ของเห็ดหลินจือที่ผู้ป่วยให้ความสนใจ กลับเป็นสรรพคุณทางรักษาโรคมะเร็ง

          ปี พ..2538 มีข่าวว่า นายทหารไทยท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และกำลังรักษาตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริกา หลังจากทำการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัดและการฉายรังสี อาการกลับทรุดหนักลง เมื่อได้รับประทานยาต้มเห็ดหลินจือของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา อาการกลับดีขึ้นโดยลำดับ จนหายเป็นปกติ  ข่าวนี้ทำให้เห็ดหลินจือได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมาก นับแต่นั้นมา

          ผมมีโอกาสทำงานวิจัยเห็ดหลินจือในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และได้เขียนหนังสือร่วมกับนายแพทย์ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง เรื่อง เห็ดหลินจือ พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 เล่าถึงประวัติของเห็ดหลินจือในคัมภีร์แพทย์จีน คุณประโยชน์ คุณลักษณะ คุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์และสรรพคุณทางยา ผลต่อผู้ป่วยมะเร็ง ผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ผลต่อสุขภาพจิตและระบบประสาท การเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค การชะลอความแก่ การเลือกและการต้มเห็ดหลินจือ เป็นต้น หลังจากนั้นก็มีผู้ให้ความสนใจ ใช้เห็ดหลินจือเป็นยาบำรุงร่างกาย และใช้รักษาโรคต่างๆ แต่โรคที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ก็ยังคงเป็นโรคมะเร็ง

          ในปี พ..2539 ผมใช้สารสกัดเห็ดหลินจือ และสปอร์ของเห็ดหลินจือ เลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ จำนวน 300 ตัว ที่ขยายพันธุ์ขึ้นเอง พบว่า เห็ดหลินจือมีผลทำให้หนูมีลูกดก ลูกหนูเติบโตเร็ว แข็งแรงกว่า และอายุยืนกว่าหนูที่เลี้ยงตามปกติ  เมื่อใช้รักษาหนูที่มีก้อนเนื้องอกของต่อมน้ำเหลืองที่คอ 2 ตัว และเนื้องอกในช่องท้อง 4 ตัว ก็สามารถทำให้หายขาดได้อย่างละ 1 ตัว  นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมาก สำหรับการทดลองครั้งแรก ผมไม่ได้ทำการตรวจพิสูจน์ชิ้นเนื้อ เพราะไม่ได้ตั้งใจทำการวิจัย แต่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า หนูที่มีก้อนเนื้องอกเหล่านั้นน่าจะเป็นมะเร็ง เพราะไม่ยอมกินอาหาร ตัวผอมแห้ง และมีน้ำหนักตัวลดลงรวดเร็ว 

          ผมใช้เห็ดหลินจือบำรุงร่างกายตนเอง พร้อมกับแนะนำให้ผู้ป่วยทั่วไปใช้ร่วมกับการรักษาโรคหลายอย่าง ส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้คู่กับการผ่าตัด การฉายรังสี และการใช้ยาเคมีบำบัด ก็พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่พอใจในผลการรักษาที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับก่อนใช้เห็ดหลินจือ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลายราย ที่ดื้อต่อการรักษา และไม่มีหนทางเยียวยาแล้ว กลับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีอายุยืนยาวกว่าที่คาดหวังไว้

          เมื่อใช้กับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกของเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง ก็ทำให้หายได้ 3 ราย ทำให้แผลเป็นนูนชนิดคีลอยด์ดีขึ้น และหลายรายมีค่าตัวบ่งชี้ของมะเร็งลดลง 

          ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ในหลายประเทศ มีการนำเห็ดหลินจือมาใช้กับผู้ป่วยมะเร็ง และมีแนวโน้มที่จะใช้กันมากขึ้น ทั้งในเอเชีย เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลของเห็ดหลินจือ ทั้งด้านวิชาการและการโฆษณา เผยแพร่ไปแล้วทั่วโลก มากกว่า 200,000 เว็บไซต์

          ในปี พ..2545 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีน อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเห็ดหลินจือ เพื่อใช้ร่วมกับการฉายรังสีและการใช้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากผ่านการทดลองวิจัยทางคลินิก ครบทุกขั้นตอน ตามมาตรฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยผู้ป่วยมะเร็งของจีน ได้รับการรักษาด้วยเห็ดหลินจือแล้ว มากกว่า 1 ล้านคน

 • การยกระดับเห็ดหลินจือ จากที่เคยใช้เฉพาะบำรุงร่างกาย และจำกัดอยู่ในวงการแพทย์แผนโบราณ มาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งโดยแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เพราะไม่อาจปฏิเสธสรรพคุณในการต่อต้านมะเร็งของเห็ดหลินจือ ที่มีอยู่จริง

  เดือนมีนาคม พ..2548 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเห็ดหลินจือ อยู่ในรายการที่สามารถทำการวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งได้

          เดือนตุลาคม พ..2549 โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ร่วมกับสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เริ่ม โครงการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสมุนไพรที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสนับสนุนให้ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเพาะปลูกเห็ดหลินจือเพื่อใช้รักษาตนเอง 

          มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย สร้างสถิติติดต่อกันเป็นปีที่ 6 แล้ว โดยเพิ่มสูงขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2537 สถานการณ์ในประเทศอื่นก็ทำนองเดียวกัน เพราะเหตุที่ประชากรโลกมีผู้สูงอายุมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ง่าย ประกอบกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี อาหาร และยา ที่ควบคุมยาก รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ทำให้มนุษย์ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ตลอดเวลา แต่สาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันได้มากกว่าครึ่ง ถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดี

          จากการศึกษารายละเอียด ในหนังสือ “8 สัปดาห์สู่สุขภาพยอดเยี่ยม ของนายแพทย์แอนดรู ไวล์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาด สหรัฐอเมริกา ซึ่งแนะนำให้ใช้เห็ดหลินจือเพื่อลดความเสี่ยงต่อมะเร็ง ทำให้พอมองเห็นโอกาสของการแพทย์เชิงรุกว่า เห็ดหลินจือไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันได้อีกด้วย

          เหตุนี้ ผมจึงรวบรวมเรื่องราวของเห็ดหลินจือ เขียนเป็นหนังสือขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในชื่อเรื่อง สู้มะเร็งด้วยหลินจือ เพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของมะเร็ง ลักษณะของเซลล์ปกติ เซลล์มะเร็ง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำ ให้เกิดมะเร็ง การกำจัดเซลล์มะเร็งของร่างกาย อาการ การตรวจและการวินิจฉัย การผ่าตัด การฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำบัด เห็ดรารักษามะเร็ง เห็ด หลินจือแดง การแพทย์ทางเลือก การตัดสินใจในการรักษา ขนาดและวีธีใช้เห็ดหลินจือ  โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นความรู้ทั่วไปในด้านการดูแลตนเอง การป้องกัน และการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายในประเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อต่อสู้ และเอาชนะโรคมะเร็งให้จงได้

  ขอขอบพระคุณ ครูอาจารย์ และขอขอบคุณ แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้ป่วย และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ และร่วมกันช่วย เหลือผู้ป่วยมะเร็งในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้สนับสนุนการจัดทำหนังสือ ในครั้งนี้    

                                                            

                                                                 นายแพทย์สุรพล รักปทุม


back

Information

ปิดหน้าต่าง